ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο1

ΘΕΜΑ 1): Αλλαγή ώρας εκκίνησης του αγώνα από 10.30 π.μ σε 11.00 π.μ

ΘΕΜΑ 2): Η πρώτη συνεδρίαση των Αγωνοδικών θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.15 π.μ αντί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2015.

ΘΕΜΑ 3): Tα πληρώματα εκτός Αττικής θα περάσουν Τεχνικό και Διοικητικό Έλεγχο στο τοπικό γραφείο της ΕΛΠΑ του Ισθμού, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και από ώρα 8.00 π.μ έως 9.00π.μ

ΘΕΜΑ 4) Ο πίνακας Εκκινούντων θα αναρτηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 στις 9.45 στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου αντί για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 μ.μ.

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Με την έγκριση της Ε.Π.Α.