Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που οι ιστότοποι αποθηκεύουν στους υπολογιστές και τις φορητές συσκευές των χρηστών που τους επισκέπτονται.

Τα αρχεία αυτά κατόπιν προσπελαύνονται από από τους ιστότοπους, κατα την επιστροφή των χρηστών σε αυτούς. Τα αρχεία επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αποθηκεύσει στοιχεία της συσκευής και του τρόπου αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον ιστότοπο για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ονομάτων χρηστών και κωδικών έτσι ώστε να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους κάθε φορά που ένας χρήστης επανεπισκέπτεται έναν ιστότοπο.

Άλλες χρήσεις των cookies είναι να παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες, βασισμένη σε αναζητήσεις και προσωπικά ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς η αποθήκευση πληροφοριών χρήσης και απόδοσης ενός ιστότοπου, βελτιστοποιώντας την φιλικότητα και την απλοποίηση της χρήσης του, αποθηκεύοντας για παράδειγμα πληροφορίες έντασης ήχου ή προσωποποιημένες πληροφορίες video streaming που επιλέχθηκαν σε παλαιότερη επίσκεψη στον ιστότοπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την χρήση τους μπορούν να ανευρεθούν στο Web portal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ.