ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
1. Πρόεδρος Κατερίνα Χαλιβελάκη
2. Αντιπρόεδρος Ελένη Μαλακτάρη
3. Γενικός Γραμματέας Τζένη Βυτινάρου
4. Ειδικός Γραμματέας Θωμάς Γκουρτσούλης
5. Ταμίας Ευστράτιος Μαυρουδής
     
  Μέλη:  
  α. Κωνσταντίνος Κόντος
  β. Ιωάννης Δάσιος
  Αναπληρωματικά μέλη:  
  α.  Επαμεινώνδας Φατούρος
   
   

 

Σκοπός του σωματείου είναι:

  1. Η πνευματική και ψυχική διάπλαση των μελών του, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης και γενικότερα η ψυχαγωγία τους, η οργάνωση εκδρομών και λοιπών περιηγήσεων, καθώς και η οργάνωση και η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες με θέμα το αυτοκίνητο.
  2. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των διαφόρων μορφών του Μηχανοκίνητου (Χερσαίου) Αθλητισμού, δηλαδή Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας και Καρτ με θεωρητική και πρακτική διδασκαλία. Καθώς και με την διοργάνωση αγώνων που θα περιλαμβάνονται στα Πανελλήνια και Τοπικά Πρωταθλήματα, Κύπελλα. Επίσης με την διοργάνωση φιλικών αγώνων και παιδειών με μηχανοκίνητα χερσαία οχήματα ως και η καλλιέργεια και προώθηση του συνδέσμου μεταξύ ιδιοκτητών ή φίλων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και καρτ.
  3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καταργηθεί κάποιος από τους τρεις κλάδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.
  4. Για την ίδρυση τμημάτων άλλων αθλημάτων ή περιφερειακών δραστηριοτήτων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απλή πλειοψηφία.
  5. Η βελτίωση της δημόσιας οδικής ασφάλειας και της οδηγικής συμπεριφοράς, η εκμάθηση της χρήσης του αυτοκινήτου της μοτοσικλέτας και του καρτ, της λειτουργίας τους και της συντήρησης τους. Η υποβολή προτάσεων στις υπηρεσίες της πολιτείας με σκοπό την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής.