ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε πως είναι υποχρεωτική η υποβολή της αίτησης συμμετοχής, είτε στα Γραφεία του ΑΣΜΑ, είτε ηλεκτρονικά στο email του Σωματείου, είτε με fax με την υποβολή του αντίστοιχου παραβόλου. Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συμμετοχής που θέσπισε πρόσφατα η ΟΜΑΕ, ΔΕΝ θα ισχύσει για την Ανάβαση Ριτσώνας.

 

Επισυνάπτεται η Δήλωση Συμμετοχής.